Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 10.12.2019, mali naši návštevníci možnosť zažiť príjemnú atmosféru plnú tvorivosti, kreativity, nápadov a umenia. Predvianočný čas sme na našej škole obohatili zaujímavými tvorivými dielňami, ktoré prebiehali v každom z našich ateliérov, informáciami o študijných odboroch, živote na škole, divadelným predstavením žiakov, či sprievodom v dobových kostýmoch. Ďakujeme všetkým návštevníkom za bohatú účasť, kolegom a žiakom za nadšenie pripraviť tento jedinečný deň.