Vianočná kapustnica

Predposledný deň školy v tomto kalendárnom roku sa niesol v pravej predvianočnej atmosfére. Aj tento rok sme sa rozhodli stráviť vianočné chvíle pri spoločnej kapustnici – všetci žiaci, učitelia a zamestnanci… príhovor, program a vianočné menu. Každá trieda si vyzdobila stôl a tie najkrajšie boli ocenené sladkou odmenou. Aktívni žiaci a žiacka školská rada pripravili program, vianočný punč a vo veľkej miere pomohli s prípravou, za čo im patrí veľká vďaka.
Ďakujeme aj učiteľom, zamestnancom a všetkým zainteresovaným za prípravu a ochotu spríjemniť tento krásny deň.