Oznam pre rodičov žiakov 9. ročníkov

Z dôvodu konania talentových skúšok a efektívnejšej komunikácii žiadame všetkých rodičov žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorých deti si podali prihlášku na štúdium na strednej škole v rámci prijímacieho konania konaného v tomto šk. roku 2019/2020 na Školu umeleckého priemyslu na ul.  Slavkovská 19  v Kežmarku a neuviedli v prihláške emailovú adresu na rodiča, aby tak urobili v termíne do 7.5.2020 do 11.00 hod. zaslaním elektronickej správy (emailu) na adresu: skola@supkk.sk

Do textu uveďte:

• meno a priezvisko zákonného zástupcu

• emailovú adresu na zákonného zástupcu

• meno a priezvisko uchádzača

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť