Projekt SCHVÁLENÝ

OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE PRE ŠUP KEŽMAROK

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR našej škole schválilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v sume 136 153,36 EUR.

Tešíme sa, že budeme môcť využiť tieto prostriedky na zakúpenie techniky a skvalitnenie edukačného procesu. Projektové aktivity rozbehneme už od septembra.