E-testovanie

Žiakov našej školy sme aj tento školský rok zapojili do školského elektronického testovania v systéme E-test, ktoré pre školy ponúka odbor hodnotenia a monitorovania vzdelávania NIVAM. Žiaci 3. ročníka absolvujú v týchto dňoch test z anglického jazyka na úrovni B1 a žiaci 4. ročníka si overia svoje vedomostí v teste zo slovenského jazyka a literatúry a tiež z anglického jazyka na úrovni B2. Tieto testy sú vhodné na opakovanie a prehĺbovanie učiva z uvedených predmetov no sú predovšetkým overením úrovne vedomostí žiakov pred blížiacou sa „skúškou dospelosti“, ktorá našich maturantov čaká v máji 2023.