DOD 2022 ŠUP KEŽMAROK

Po nútenej dvojročnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia sa 7. 12. 2022 otvorili pre verejnosť brány ŠUP v Kežmarku. Na pôde jubilujúcej školy sme pre návštevníkov a potenciálne žiačky a  žiakov, ich rodičov a priaznivcov pripravili prehliadku najrôznejších aktivít. Klasické  výtvarné a grafické techniky, počítačové animácie, tvorba interiérového dizajnu, prehliadka prvej virtuálnej učebne Dejín výtvarného umenia, fotenie súčasným i klasickým spôsobom pomocou camery obscury. Pri vstupe získali návštevníci základné informácie o programe počas DOD, hostesky  a sprievodcovia v dobových kostýmoch sprevádzali a poskytovali základné informácie o škole a prácach, ktoré  môžu návštevníci vidieť inštalované v interiéri.

Na prízemí v rezbárskej dielni pod vedením Mgr. Vladimíra Reznického prebiehalo pozlacovanie ambony plátkovým zlatom rovnako aj oltárneho stola z kostola sv. Anny v Tatranskej Javorine. Návštevníci mohli vidieť pri práci  aj žiaka I.B triedy, ktorý vyrezával z lipového dreva reliéf s názvom Srdce v tŕní určený na súťaž. V stolárskej dielni reštaurovali žiaci III.B KRD drevenú komodu, na ktorej už vykonali asanáciu a petrifikáciu a vyrobili chýbajúce a poškodené časti.

            Na prvom poschodí v priestoroch jedálne si Mgr. Eva Sroková pripravila pre návštevníkov autorskú hru „Vianoce na tanieri“, ktorú nacvičila so žiačkami a žiakmi druhých a tretích ročníkov. Vtipným spôsobom, súčasným jazykom mladej generácie prináša pohľad na typický predvianočný stres, ktorý sa odohráva v mnohých našich domácnostiach. Tínedžeri ostávajú na Vianoce sami doma a musia riešiť všetko spojené s prípravami.

            Pred vstupom do jedálne bol rozložený mini fotoateliér žiačok a žiakov IV. ročníka FD pod vedením Mgr. M. Matavu. Camerou obscurou, ktorú si vlastnoručne vyrobili nasnímali pripravené zátišie s replikou helenistického súsošia Laokóna. Snímky vyvolávali v tmavej komore klasickým fotografickým postupom – fotografia v negatíve.

            Druhé poschodie bolo vyhradené pre praktické vyučovanie výtvarných predmetov. Žiaci II.B pod vedením Mgr. Z. Girgášovej tvorili portréty inšpirované postavami gréckej mytológie- Afrodita, Cháron, akrylovými farbami. Druhým okruhom bola práca s keramickou hlinou, tvorba reliéfov, ktoré sa po vypálení  povrchovo upravovali patinovaním, glazúrami, taveným sklom, engobou. V knižnici vznikala edukačná stolová hra v anglickom jazyku o anglicky hovoriacich krajinách pod názvom AŠUP. Žiaci II.A a Mgr. Janka Strišovská mali k dispozícii aj interaktívnu podobu hry na báze pravidiel hry Milionár. Žiaci I. B  a Mgr. Jana Chritzová na výtvarnej príprave precvičovali  tému bod, línia, škvrna rozličnými maliarskymi technikami aj experimentálnymi. Špeciálnou žehličkou si vyskúšali techniku enkaustiky, starovekej výtvarnej techniky a vytvorili kompozície s prírodnými motívmi i kresbu línií tušom. Papier v priestore je aktivita, ktorú realizovali žiačky a žiaci I.A GD, autoportréty z kartónu, veľkoformátovú kartónovú asambláž na tému mesto budúcnosti v siluete pod vedením Mgr. L. Hončárovaj.

            Štvrtáci pod vedením Mgr. art. Jozefa Česlu skúšali autorskú grafiku algrafiu. Je to tlač z plochy s použitím alumíniovej fólie na princípe olejofilných- tlačiacich  a hydrofilných netlačiacich miest. Autorskú kresbu prenesú na papier, okopírujú a prenesú na hliníkovú fóliu pomocou acetónu a tlaku v lise, pomocou kyseliny fosforečnej chemicky stabilizujú netlačiace miesta. Tlač prebieha na navlhčenej ploche s tenkou vrstvou farby, ktorá sa navaľuje na miesta s obrazom a lisom sa pretlačí na papier. Výsledkom boli originálne grafiky signované autormi.

Pani učiteľka Mgr. K. Nebusová  so žiačkami a žiakmi I. B a II.B vytvárali vianočné pozdravy,   technikou intarzie s pomocou drevenej dyhy, ďalší používali techniku tupovania, odtláčania cez šablónku, ktorú si vytvorili. Mgr. M. Kotorová a štvrtáci  odboru PV tvorili ručnú, autorskú knihu koptskou väzbou, ktorá je špecifická ručným šitím špeciálnou niťou bez chrbta. Šitie vytvára chrbát knihy. Zároveň dokončovali maturitné tablo.

            Tretie poschodie bolo venované súčasným technológiám a technologickým postupom s informačnými technológiami, ktoré sa využívajú pri výuke v odboroch Grafický priestorový dizajn, Fotografický dizajn. Mgr. art. D. Britaňák a štvrtáci GPD pracovali s počítačmi v programe Blender. Dizajnovali výstavnú sieň podľa vlastného návrhu, tak aby spĺňala parametre výstavného priestoru. Ing. D. Draxler  a žiaci III. A PV navrhovali interiérový dizajn tematicky zameraný na miestnosti v obydlí- kúpelňa, obývacia izba, študentská izba v programe MOD BOARD.

            Ing. arch. M. Figlár spolu s Mgr. M. Kovalčíkovou spolupracovali na tvorbe prvej virtuálnej učebne dejín výtvarnej kultúry. Práca prezentuje prototyp virtuálnej učebne, v ktorej je pretavená učebná osnova dejín výtvarnej kultúry do vizuálne atraktívneho virtuálneho priestoru s využitím tabletov, interaktívnej tabule a okuliarmi na virtuálnu realitu. Hardvér aj softvér bol zakúpený prostredníctvom projektu Operačný program – ľudské zdroje. Virtuálne diela v digitalizovanej podobe boli nakúpené z grantu VSE. Spracované boli tematické okruhy umenia a kultúry starovekého Egypta a antického Grécka.

            Mgr. Ľ. Timko a žiaci II.B FD tvorili STOP MOTION animáciu, s počítačovou animáciou a postprodukciou na tému druhý život dopravných značiek. Žiaci používali motívy dopravných značiek, ktoré dotvárali vlastnými príbehmi. Papierovú maketu potom snímali fotoaparátom niekoľkokrát po zmene pohybu v kompozícii. Materiál spracovali v programe ADOBE PREMIERE.

Žiaci odboru Fotografický dizajn III.A spolu s Mgr. Cintulom fotili interiérovú reklamnú fotografiu oblečenia rôznych značiek ako BERSHKA, MOHITO, BALENCIAGA. Fotky upravovali vo Photoshope. Výstupom bude fotoposter.

Informácie o talentových skúškach, ponúkaných odboroch štúdia podávala  Ing. A. Dominiková. Žiaci predvádzali kresbu zátišia a skúšku farebného cítenia na vybranú tému. Zároveň informovali  o študentskom živote v ŠUP.

PeadDr. J. Dobešová- Serbinčíková a žiačky II.A realizovali prácu s textilom a aplikáciou textilných farieb cez vlastnoručne navrhnuté   a vyrobené šablóny  s prírodnými a rastlinnými motívmi na tašky a vankúše. Výstupom sú praktické predmety, vhodné ako darčeky.  Žiačky III.B v odbore GPD tvorili pod vedením Mgr. Z. Svitanovej tematicky zamerané vianočné pozdravy technikou monotypie. Výsledkom  je originálny pozdrav k sviatkom Vianoc.

Všetky učiteľky a všetci učitelia Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku vedú žiakov k láske k umeniu a umeleckej tvorbe, pretože umenie povznáša človeka od bežnej každodennosti do nádherného sveta plného farieb, pohyblivých obrázkov a tvorivosti. Zároveň ich pripravujú na  praktické využitie vedomostí a zručností v  živote po absolvovaní štúdia. Pevne verím, že zúčastnení návštevníci DOD 2022 prežili v našej škole príjemný predvianočný čas.