Návšteva lýcea

Dňa 7.2.2023 študenti II.B triedy navštívili lýceum v Kežmarku. Študenti sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov o tejto slávnej škole, dozvedeli sa o mnohých podrobnostiach týkajúcich sa prijímania študentov do školy a tiež o pravidlách a spôsobe vyučovania. Boli prekvapení, aké prísne pravidlá vládli v tejto škole priamo na vyučovaní, ale aj mimo neho. Ak sa študenti lýcea nejako previnili voči školskému poriadku, boli prísne potrestaní. Videli veľa historicky vzácnych kníh, z ktorých niektoré pochádzali ešte z čias vynájdenia kníhtlače Jánom Gutenbergom.V tejto škole študovalo mnoho významných osobností, napríklad Ján Chalupka, Jonáš Záborský, Pavol Országh – Hviezdoslav a mnohí ďalší dejatelia, vedci a umelci.Mgr. Eva Sroková