Maturitná skúška

Žiaci 4. ročníka zahájili dnešným dňom svoju maturitnú skúšku. Dnes a zajtra (14. a 15.03.2023) preukazujú žiaci 4. ročníka svoje vedomosti v externej časti a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka. Veríme, že žiakom sa v oboch predmetoch bude dariť a spravia tak prvý krok k úspešnému ukončeniu maturitného štúdia.