Európsky deň jazykov

Dňa 26.9.2023 v rámci Európskeho dňa jazykov, žiaci Školy umeleckého priemyslu absolvovali niekoľko aktivít zameraných na precvičenie anglického jazyka formou hry v skupinách, prezentáciou s diskusiou, qvízu a populárnej interaktívnej online slovnej hry s názvom wordle.