Nerealizovaná bankovka sa dočká premiéry po 60. rokoch vďaka nášmu kolegovi Mgr. art. Jozefovi Česlovi

Náš kolega Mgr. art. Jozef ČESLA bol požiadaný Múzeom cenných papíru v Prahe o rytecký prepis v líniovej rozkresbe averzu aj reverzu tejto banky.
Bankovka sa bude tlačiť pre zberateľov limitovanom náklade pre zberateľov.

Ponúkame článok aj ukážky: