Anjel Vianoc

Súťaž Anjel Vianoc, ktorú organizuje Tatranská galéria v Poprade, tento rok priala našim žiakom. V kategórii stredných škôl sme získali krásne umiestnenia – obsadili sme 1., 2.a 3miesto.Veľmi sa tešíme, že v takej veľkej konkurencii, kde bolo prihlásených viac ako 1600 anjelských prác, výtvory našich žiakov dokázali natoľko zaujať.

Ocenení:

1. miesto: Kolektív žiačok 1.B, propagačné výtvarníctvo (Mgr. Jaroslav Sarna)

2.miesto: Adela Neuwirthová a Timea Lenka Capayová 2.B (Mgr. Katarína Nebusová)

3. miesto: Sofia Šavelová 2.B (Mgr. Katarína Nebusová)

Čestné uznania:

Kolektív 4.B: Grafický a priestorový dizajn (Mgr. Ľudovít Timko)

Kolektív 1.B a 2.A (Mgr. Jaroslav Sarna)

Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že duch tvorivých anjelov našu ŠUP-ku neopustí.