Vyhodnotenie fotografickej súťaže k 750. výročiu mesta Kežmarok.

Dňa 19. septembra 2019 prebehlo vyhodnotenie fotografickej súťaže k 750. výročiu mesta Kežmarok, kde sa na prvých miestach umiestnili študenti našej školy pod vedením Mgr. Matúša Matavu. Erika Bialončíková získala 1. miesto, Patrik Trnka 2. a 3 miesto. Blahoželáme!