Workshop s virtuálnou realitou mame za sebou

FITcubator je nezisková organizácia pod Tatrami, ktorej misiou je vytvorenie talentovanej komunity z portfólia študentov či mladých ľudí s prepojením na odborníkov z IT oblasti. Cieľom je podporovať inovatívne a startupové projekty v odvetví informačných technológií. Dostali sme pozvanie na otvorenie tohto priestoru a nadviazali spoluprácu.Našich študentov čaká tvorba virtuálnej reality a aplikácia umenia do virtuálneho sveta.Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a realizačné projekty našich žiakov.