Deň PSK na ŠUP Kežmarok

Utorok 12.11. sa v našej škole uskutočnil DEŇ PSK v rámci ktorého bola pripravená beseda a sprievodná výtvarná súťaž. Na pôde našej školy sme privítali vzácnych hostí. Mgr. Miloslav Repaský poslanec PSK Komisia pre hospodársku politiku ECON, Komisia pre prírodné zdroje pri Európskom Výbore regiónov v Bruseli NAT, komisia školstva PSK, Mgr. Matúš Žac, Manažér Informačného centra Europe Direct Prešov Inštitút politológie Prešovskej Univerzity v Prešove, Mgr. Róbert Kiraly, Inštitút politológie Prešovskej univerzity v Prešove.