Nežná 30

Dňa 14. novembra 2019 sa v prešovskom divadle Jonáša Záborského konalo predstavenie „Nežná 30“, na počesť a oslavu revolučným udalostiam z roku 1989. Divadelné predstavenie bolo plné spomienok, emócií a výborných hereckých výkonov, ktorých súčasťou bol aj žiak 3.A Kristián Šmelko. Vystupujúci dokázali svojim talentom priblížiť scenár nepokojov, pochodov a boja za slobodu aj mladým ľuďom, ktorí v tomto období nežili. Naša škola pracovala na zhotovení hlavnej kulisy, Berlínskeho múru, vďaka ktorému mali vybrané žiačky školy spolu s pánom zástupcom Sarnom a pani učiteľkou Kotorovou možnosť zúčastniť sa tohto programu, z ktorého si odniesli silný umelecký zážitok a pozitívne dojmy. Večerného programu sa zúčastnila hlavná autorka a zhotoviteľka kulisy p.uč. Hončárová a p. riad. Perigáthová.
Autor:Kristína Simkaničová