Beseda s mestským policajtom

Dňa 22.11.2019 sa na našej škole uskutočnila beseda s mestským policajtom p. Milanom Kušnirákom. Beseda bola určená pre žiakov prvého ročníka a jej hlavnou témou bola prevencia proti kriminalite a drogám. Žiaci boli oboznámení s následkami páchania kriminality, užívania drog a obchodovania s ľuďmi. Zároveň boli informovaní o problémových miestach v našom meste.

Mgr. Vladimír Reznický, koordinátor protidrogovej prevencie