Podpis memoranda

Mesto Kežmarok, Škola umeleckého priemyslu Kežmarok a firma CVIKERAR sa rozhodli rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomného obohacovania sa v oblasti realizácie spoločných projektov a posilnení spolupráce pre strategický rozvoj všetkých troch zmluvných strán tohto memoranda. Spolupráca sa bude týkať virtuálnej a rozšírenej reality či výučby študentov ŠUP.

zdroj: Mesto Kežmarok – oficiálna stránka