Červené stužky

Aj tohto roku sme si na našej škole pripomenuli významný dátum – 1. december:  Svetový deň boja proti AIDS. Každoročne sa zapájame do kampane organizovanej Gymnáziom Sv. Františka v Žiline nazvanej „Červené stužky“.

Približne týždeň pred vyvrcholením kampane bola všetkým prvákom pripnutá červená stužka na znak solidarity s trpiacimi na AIDS. Na chodbe bola pripravená nástenka, ktorá mala okoloidúcich upozorniť na tento zdravotný problém. Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili prezentácie spojenej s premietaním filmu „Príbehy anjelov“. Vyvrcholením kampane bola realizácia tzv. živej červenej stužky na nádvorí Kežmarského hradu. Žiaci, ktorí mali na sebe červený odev sa zoskupili do tvaru stužky a absolvovali niekoľko minútové snímanie dronom. Fotografie a video z tohto podujatia bude umiestnené na webovej stránke našej školy.

Vypracovala Mgr. A. Trembová

Za pomoc pri organizovaní aktivít ďakujeme tiež členom žiackej školskej rady