Anjel Vianoc 2019

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do obľúbenej predvianočnej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Súťaž už tradične vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade a je určená pre všetky typy škôl.

Vyhodnotenie súťaže nás veľmi milo potešilo. V kategórii stredných škôl získala práca našich žiakov nádherné 1. miesto. Na práci s názvom „Hraví anjeli“ sa podieľali žiaci 1.B triedy, konkrétne Hricová Timea, Artimová Karolína, Vrábeľ Vratko, Lorencovičová Tatiana, Maškulková Tamara, Žigová Zuzana a Pavličko Peter. Žiaci pracovali pod vedením pána uč. Mgr. Ľudovíta Timka.

Odbornou porotou boli ocenené aj ďalšie odoslané práce našich žiakov.

Cenu za kolektívnu prácu získali žiaci Sára Dziaková, Rebecca Ivančíková a Alexandra Maláková za prácu s názvom „Dochvílny Anjel-Časko“. Žiačky pracovali pod vedením pani uč. Mgr. L. Hončárovej. Rovnaké ocenenie získala aj práca skupiny žiačok 1. A triedy, ktorá pracovala pod dohľadom p. zástupcu Mgr. J. Sarnu. Na práci s názvom „Listy z neba“ pracovali Annamária Lörincová, Natália Nagyová, Kristína Pachová, Lara Sopková, Laura Svocáková, Katarína Točeková, Johana Vašková, Emília Žrobeková,

 

Odovzdávanie cien sa uskutoční 06.12.2019 v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade.

Všetkým blahoželáme k úspechu.