Vianoce pod Tatrami

Ako už býva tradíciou, aj tento rok sme sa zúčastnili na vernisáži detskej a študentskej kreativity a predstavy o čare Ducha VIANOČNÉHO ČASU. Trieda 4.A mala možnosť priamo nazrieť do krajiny zimy vo výstavnej sieni, v priestoroch knižnice. Fantázia prác preskakovala prekážky a nadchýnala naše pohľady. Súčasťou vernisáže bol spevácky a inštrumentálny koncert detí zo základnej umeleckej školy, ktorý dokonale doplnil a obohatil umelecký zážitok. Spektrum prác bol široké, vianočné objekty alebo plošné práce, každé jedinečné a originálne svojím prevedením.

žiačky IV.A triedy pod vedením Mgr. Z. Girgášovej