KAM NA STREDNÚ ŠKOLU?

Milí budúci stredoškoláci

Stojíte pred vážnym rozhodnutím, KAM NA STREDNÚ ŠKOLU?! Vyberáte si však nielen tú, vyberáte si aj svoju budúcnosť. A preto je dôležité pristúpiť k tomuto rozhodovaniu zodpovedne a s plnou vážnosťou. Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 73 škôl. Sú to školy technického, stavebného, ekonomického, umeleckého, pedagogického, športového, gymnaziálneho zamerania. A rozhodovanie, ktorá je pre Vás tá naj, nie je vôbec jednoduché. Chceme v ňom Vám a Vašim rodičom pomôcť, aby bolo správne a Vaše vykročenie do života úspešné. Nasledujúci odkaz ponúka prehľad všetkých stredných škôl v Prešovskom kraji.  Základné informácie o našej škole sa dočítate na str. 172.

Nechajte sa inšpirovať, motivovať… a ROZHODNITE SA!

https://www.kampo.sk/uploads/editor/files/PDF%20Bro%C5%BE%C3%BAra%20KamPO/KamPO.pdf