Veselé účelové cvičenie

Ranná hmla ukrývala krásu anglického parku , keď sa práve z tej hmly začali vynárať postavy študentov prvých a druhých ročníkov našej školy, ktorí ešte netušili, čo  ich v  tento krásny športový deň čaká. Keď začali objavovať naše netradičné stanovištia s vtipnými názvami, ako vrtiace boky alebo súboj titanov, či jednonohý zajac, ktoré im pripravili veselo naladení pedagógovia, začalo v nich ihrať nadšenie pre súboj a chuť vyhrávať. A tak sa zrodili prvé súboje. Najprv len veľmi neisté, no sila športového ducha sa prejavila hlavne vo štvorhrách v bedmintone, či v súboji s mäkkými gigantickými činkami. Ale obrovská sila bojovnosti sa prejavila hlavne v skupinovom slalomovom behu, a v najveselšej disciplíne, do ktorej sa zapojili všetky triedy v otvorenom súboji proti sebe. Práve posledná súťaž v párovom behu so zviazanou nohou dokázala kolektívy tried nádherne spojiť v celok s chuťou vyhrať a zabaviť sa. Každý zúčastnený bol  na záverečnom vyhlásení poradia tried ovenčený sladkou medailou, ktorá chutila rovnako dobre ako celá atmosféra toho dňa. A naše vykričané hrdlá od povzbudzovania a úsmev na tvári boli zas krásnou odmenou pre nás, ktorí sme to všetko prichystali. A za to patrí vďaka všetkým kolegom a aj študentom, ktorí to nadšenie s nami piatok 11.9.2020 v kaštieli v Strážkach zdieľali.

text: PaedDr. Jarmila Dobešová – Serbinčíková

foto: Erika Vásjánovics – 2.B