BUĎ AKTÍVNY z prekladu sloganu BE ACTIVE

Európsky týždeň športu (23. – 30. september) vynikajúco vystihuje dôležitosť celoživotného pohybu. Obzvlášť v týchto časoch pretrvávajúcej pandémie. Žiaci Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku sú stotožnení s touto myšlienkou a sú vedení využívať šport nielen ako prostriedok budovania psychickej a fyzickej odolnosti, ale aj ako spôsob prekonávania komunikačných bariér, čo vedie k lepšej sociálnej interakcii. Športu zdar!

Text a koláž – žiaci III.A triedy
Foto – Erika Vásjánovics, II.B trieda