Výstava FORUM Poprad

VÝSTAVA MY_ FORUM POPRAD
Od 3. do 27. septembra vás pozývame na výstavu záverečných prac a výber z umeleckej tvorby absolventov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. Práce sa realizovali počas dištančného vzdelávania a v čase návratu do školských lavíc, po uvoľnení pandemických opatrení.
V rámci pripravenej expozície môžete zahliadnuť bannery, ktoré odzrkadľujú priebeh tvorby záverečných zadaní maturantov, ale aj dokumentáciu vytvorených produktov a artefaktov v digitálnom prevedení.
Výstava ponúka kompaktný obraz o tvorbe v rámci umeleckých predmetov propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn, konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb. Výstava sa koná v Event zóne na 1 podlaží