Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022

Dňa 2.9. sme našich žiakov privítali v novom školskom roku 2021/2022. Pani riaditeľka osobitne privítala jednotlivé ročníky kvôli pandemickým opatreniam a vzájomnej bezpečnosti. Taktiež predstavila nových pedagógov a žiakom prvých ročníkov predstavila ich triednym učiteľov. Veríme, že s vykonávanou sebadisciplínou a zodpovednosťou úspešne absolvujeme tento školský rok prezenčnou formou, ktorá nám poskytuje plnohodnotné možnosti vzdelávania a nadobúdania vedomostí.
Veríme, že ste sa k nám vrátili zdraví, oddýchnutí, s novými silami, nápadmi a elánom. Želáme Vám úspešný školský rok a správny štart.
 
text: Mgr. Katarín Nebusová
video: Mgr. Art.  Zuzana Kolozejová
foto: Mgr. Peter Cintula