Záver školského roka

Vážený pedagogický zbor, milí žiaci!
Každý školský rok sa deje na škole to isté, ale iným spôsobom, s iným priebehom. Tento školský rok sme začali klasicky až do chvíle, kedy sa nám to celé obrátilo naruby. 16. októbra sme sa prestali osobne stretávať. Stalo sa to už 2. školský rok, že život, i ten študentský, sa zastavil.
Milí žiaci, dnešným dňom sa školský rok 2020/21 končí. Už sa nezopakuje. Mnohí ho končíte úspešne, ste spokojní s vykonanou prácou, sebadisciplínou, zodpovednosťou. Viacerí ste zistili, že dištančná forma výučby je náročnejšia, že mať k dispozícii učiteľa a jeho usmernenie
chýbalo. Každá skúsenosť je dobrá. Blahoželám vyznamenaným a oceneným žiakom. Ďakujem tým, ktorí sa svojou aktivitou zapojili do rôznych súťaží a spoločenských akcií, kde reprezentovali našu školu. Ďakujem kolegom za ich námahu, obetavosť, trpezlivosť, ale i ústretovosť pri výchove a vzdelávaní žiakov. Na záver školského roka sa chcem poďakovať: P. zástupkyni RNDr. Tatiane Grandove a p. zástupcovi Mgr. Jaroslavovi Sarnovi za
ich prácu vo vedení školy, Ekonómkam, p. upratovačkám, p. školníkovi a p. vrátnikovi – bez ich práce by to v škole „nešlo“ kolegyniam a kolegom, ktorí už budúci školský rok nebudú vyučovať v našej škole z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, na štúdia – Mgr. Alene Trembovej, PaedDr. Petrovi Paľonderovi, Mgr. Tomášovi Tomuskovi, rodičovskej rade, Rade školy za spoluprácu pri chode školy. V tomto školskom roku sa nám podarilo získať finančné prostriedky z operačného projektu
Ľudské zdroje a v hodnote 33 000 eur zakúpiť okuliare pre virtuálnu realitu 3 ks, rozkladací altánok 1 ks, fotoaparáty, objektívy, statívy, rode Rodelink 2 ks, kamerový stabilizátor, štúdiové svetlá, notebooky, tablety, tlačiarne…špeciálne pomôcky a potreby pre krúžky audiovizuálnej tvorby a luminografie a školiaci materiál. Z rozpočtu školy sme zakúpili techniku v hodnote cca 24 700 eur (počítače a stoly do učebne 302, 3D tlačiareň pre žiakov z odboru GPD, tlačiareň farebnú A3 na fotky, ploter, statívy + prístroj zvuku na kameru, webkamery, slúchadlá pre žiakov). Na dezinfekciu sme investovali cca 7 000 eur (dezinfekčná látka, bezdotykové dávkovače, zásobníky do wc, …).

„Človek, ktorý sa smeje, je ako baterka, ktorá sa nabíja!“
Želám Vám pekné, veselé, pohodové prázdniny, kolegom zaslúženú dovolenku. Načerpajte nové sily, nápady, elán… vráťte sa zdraví. Nabíjajte seba – úsmevom 😊

Ing. Marta Perignáthová, riaditeľka školy