Úspechy našich žiakov

RÍŠA FANTÁZIE 2021 / ROČNÍK: IX.

V týchto dňoch sme obdržali 2 radostné správy – dvaja naši žiaci dosiahli ocenenie na medzinárodnej súťaži – Ríša fantázie- Dračie kráľovstvo, ktorú vyhlásilo SZUŠ Lučenec.
V kategórii nad 16 rokov zaujal porotu svojim talentom Denis Gabčo – žiak II.A odboru propagačné výtvarníctvo – získal svojou prácou 3. miesto. Prácu realizoval na formáte A3 technikou kresba ceruzou, ktorá je Denisovi blízka, a to pod vedením PaedDr. Jarmily Dobešovej- Serbinčíkovej. 
 
Ďalšie ocenenie získala Rebecca Ivančíková – 1. miesto s prácou Trenčiansky drak, kde využila originálny trenčiansky ornament. Rebeka je vo IV. ročníku tiež v odbore propagačné výtvarníctvo a prácu realizovala v triede p.uč. Kotorovej.
Do súťaže bolo zapojených 10 krajín (spolu so Slovenskom), 106 škôl a 1775 prác. 
Oceneným blahoželáme  a prajeme veľa chuti do ďalšej tvorby.
 

IV. KATEGÓRIA 14 – 16 rokov

3. miesto: Denis Gabčo – ŠUP Kežmarok

V. KATEGÓRIA NAD 16 rokov

1. miesto: Rebecca Ivančíková – ŠUP Kežmarok

Denis Gabčo 2.A

V rámci súťaže Ríša fantázie- Dračie kráľovstvo, ktorú vyhlasovalo SZUŠ Lučenec sa nám podarilo uspieť a získať 3. miesto v kategórii IV, kde zaujal svojim talentom Denis Gabčo, z odboru propagačné výtvarníctvo, v súčasnosti navštevujúci 2.A triedu. Svoju prácu realizoval na formáte A3 technikou kresba ceruzou v rámci predmetu Výtvarná príprava pod vedením PaedDr. Jarmily Dobešovej- Serbinčíkovej. Táto technika je Denisovi veľmi blízka viacero prác realizuje v tejto kresebnej technike a tentokrát dosiahol tento pekný úspech práve vďaka nej . Blahoželáme a prajeme veľa chuti do ďalšej tvorby.

Denis Gabčo

Rebecca Ivančíková

EUROREGIÓN ,,TATRY“

Kategória: stredné školy

Práca žiačky Andrey Lorenčíkovej sa umiestnila na 

1. mieste.

 

Práca žiaka Ivana Kollároviča sa umiestnila na

2. mieste.

 

Šimonovi Hmeľárovi bol udelený pamätný list. 

Tešíme sa z úspechu našich žiakov a srdečne blahoželáme.