Odpočívaj v pokoji…

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým priateľom, známym, kolegom a žiakom, že nás 10.11. 2021 navždy opustil náš kolega Mgr. Stanislav Kovalčík. 

 

 

Učím dobre a rád – koľkokrát si vravel túto vetu…

Odovzdať žiakom, svetu, kúsok seba. 

Nebáť sa cítiť, chytiť sa myšlienky,  

čo mení čisté plátno na obraz, 

 vysvetliť, ukázať – a nie raz… 

Humorom koreniť hodiny, prestávky veľké i krátke;

 Navždy česť Stano, 

Tvojej pamiatke…