KLÍMAedu festival“ ocenenie

V týchto dňoch sme sa dozvedeli peknú správu, že naša už bývalá žiačka Klára Jurská získala ocenenie – 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže „KLÍMAedu festival“ za fotografiu s názvom: „Čo robíme naopak?“, ktorú vytvorila v minulom školskom roku ako žiačka IV. ročníka odboru propagačné výtvarníctvo. Teší nás, že rovnako ako my – starší, vnímajú aj žiaci problematiku zmeny klímy, ktorá sa týka každého z nás. Porota nepoznala autorov a pre korektné výsledky, mali všetky diela udelený unikátny kód. Fotografia vznikla v triede p. uč. Milady Kotorovej. Blahoželáme.