Olympiáda z anglického jazyka

Na Škole umeleckého priemyslu prebehlo školské kolo olympiády z anglického jazyka. V rámci päťdesiatich úloh obsiahnutých v online teste, zameraných na gramatiku, slovnú zásobu a čítanie s porozumením si svoje vedomosti z anglického jazyka mohli otestovať a následne porovnať žiaci 1.,2.,3. a 4. ročníka.