TV ŠUP NOVINY – NOVEMBROVÁ relácia

Mesiac november bol bohatý na aktivity, činnosti ale aj emócie. Napriek pandemickej situácii sa nám podarilo pracovať na rôznych projektoch, získali sme ocenenia v súťažiach, no postretli nás aj nečakané situácie, ktoré všetkých silno zasiahli.

Obsah príspevkov, ktoré opisujú dianie na ŠUP Kežmarok počas NOVEMBRA 2021:

– Okno minulosti: fotografická výstava v OC MAX Poprad

– Nahliadnutie do krúžku luminografie – Jeden deň v škole ( návšteva ateliérov a informácie o činnosti našich študentov počas vyučovania)

– Rozlúčka s kolegom, učiteľom, priateľom a dobrým človekom Mgr. Stanislavom Kovalčíkom

– Šupkárske všeličo (súhrn iných novembrových udalostí v skratke)

– Šupkárske koniny (alternatívne spracovanie a pohľad na našich študentov, ich záľuby a trávenie voľného času)

ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na príprave nášho TV vysielania. Kolegom, rodičom, žiakom, priateľom školy a všetkým divákom prajeme príjemne sledovanie.

Už teraz sa môžete tešiť ďalšie noviny.

 

sleduj nás na you tube