Online inovačný workshop

Žiaci 3.A triedy sa v stredu 1.12.2021 zúčastnili inovačného workshopu národného projektu inovujme.sk, ktorý dopĺňa školské osnovy o výučbu kreatívneho myslenia. To je v krajinách so školstvom na najvyššej svetovej úrovni bežnou súčasťou vzdelávania.

Žiaci sa pripojili do online priestoru workshopu prostredníctvom školských PC v dvoch učebniach. Workshop trval 3 hodiny, počas ktorých sa naši žiaci zoznámili s inovačným procesom a dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvojovalisi pozitívne a kreatívne myslenie, precvičovalisi prezentačné zručnosti, naučili sa techniku generovania nových nápadov a hneď ju aj aplikovali na príklade z praxe. Následne svoje nápady odprezentovali pred vedením školy.

Bola to dobrá aktivita, ktorá obohatila študentov o nové skúsenosti.