Mikuláš… a keby len jeden…

.Hoci je Mikuláša až v pondelok, k nám zavítal Mikuláš už dnes, v piatok, keďže u nás v škole sme všetci veľmi dobrí.

 

A keby len jeden Mikuláš…

Zišlo sa ich u nám množstvo, Mikulášov ale aj anjelov, ktorí prispeli k vytvoreniu dobrej nálady už zrána básničkami a veselými pesničkami. Prispel každý, kto chcel maškrtu.  No a keďže to bol taký „Mikuláš naopak“, na výzvu stať sa Mikulášom či anjelom zareagovalo veľa žiakov (i pedagógov).

Najviac sa ich zišlo v triede 2.B, a tak práve táto trieda vyhrala pizzu pre všetkých. Mimoriadnu cenu získala aj trieda 3.B, keďže táto trieda zapôsobila a zaujala porotu
nápaditosťou a celkovým dojmom. Obom triedam blahoželáme.

A ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dnešnej predsviatočnej atmosfére.

Boli ste všetci super.