Vianočné prianie

Milí žiaci, rodičia.

Jeden múdry človek povedal:

„Aké sú naše vzťahy, taký hodnotný je náš život“

 …v rodine, v škole, v práci…

Základom vzťahov je čas.

Využite aj tieto vianočné sviatky na budovanie vzťahov so svojimi najbližšími.

Čas, ktorý prežívame, sa už nevráti.

Zo  srdca Vám želám krásne, láskou a pokojom naplnené sviatky!

 

V novom roku Vám prajem zdravie, odvahu a nadšenie bojovať, prekonávať seba, vzdelávať sa a stávať sa lepšími ľuďmi.

 

Ing. Marta Perignáthová,

riaditeľka školy