Vyučovania v „teréne“.

Piatok 10.6. 2022 bol trochu nevšedným dňom pre žiačky a žiakov I. A a I. B triedy, ktorí sa pod vedením p. učiteľky Mgr. Evy Srokovej a Mgr. Miroslavy Kovalčíkovej zúčastnili vyučovania v „teréne“. Aj tak môžeme nazvať odbornú exkurziu spojenú s účasťou na divadelnom predstavení súboru Taetro Tatro s názvom Cirkus Charms. V kostole Sv. Juraja v Spišskej Sobote zhliadli významné diela umeleckých remeselníkov a tvorcov od gotiky po barok. Významné postavenie Spišskej Soboty od stredoveku dokladajú práve umelecko- historické pamiatky koncentrované v pôvodne neskororománskom, neskôr goticky prestavanom a barokovo upravenom rímsko- katolíckom farskom kostole. Výklad pána  farára Antona Mišeka o histórii kostola doplnila Mgr. Kovalčíková s dôrazom na správne slohové zaradenie sakrálnych pamiatok, hnuteľných i nehnuteľných. Pre všetky žiačky a žiakov to bol exkurz do období a diel, ktoré sú súčasťou učebných osnov a aj maturitných tém.

            Následne sme si pozreli famózne,  surreálne ladené divadelné predstavenie v podaní skvelých hercov v jedinečnom prostredí cirkusového šapitó, ktoré si divadelníci rozložili priamo pod renesančnou zvonicou na námestí v Spišskej Sobote. Odchádzali sme pobavení vtipnými príbehmi, ktoré mali aj edukatívny charakter.

Mgr. Miroslava Kovalčíková