Deň otvorených dverí

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ _ 7.12.2022

8.30 hod. – 15.00 hod. PREDSTAVENIE PRVEJ UČEBNE DEJÍN UMENIA NA SLOVENSKU VO VIRTUÁLNEJ REALITE, prehliadka školy, informácie o študijných odboroch a talentových skúškach, kreatívne workshopy a umelecká tvorba žiakov, kultúrny program, aktivity žiackej školskej rady

15.00 – 17.00 hod. Individuálna prehliadka školy a konzultácia pre tých, ktorí nestihli prísť skôr

…umením meníme svet…

Tešíme sa na Vás