CESTY Roba KOČANA

Pondelok (21.11.2022) počas 2. a 3. vyučovacej hodiny sa uskutoční inšpiratívne stretnutie s fotografom a garantom odboru fotografický dizajn ROBOM KOČANOM.

Prednáška a videoprojekcia je určená žiakom FOTOGRAFICKÉHO DIZAJNU. Aktivita sa uskutoční v jedálni ŠUP Kežmarok.