Fotografická súťaž: EURÓPA a MY

V piatok 16.12. sa naši fotografi spoločne s pánom zástupcom zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov a odovzdávania cien na pôde Prešovskej univerzity vo fotografickej súťaži EURÓPA A MY.

Tešíme sa z úspechu našich žiakov a srdečne blahoželáme k vzácnym a hodnotným cenám. Poďakovanie patrí predovšetkým kolegovi Mgr. Matúšovi Matavovi, ktorý ocenených žiakov vyučuje.

Blahoželáme