SPOLOČNÁ VIANOČNÁ KAPUSTNICA

Dnes, v predposledný školský deň, sa už naznačilo, že sa niečo chystá. Keďže sa blížia vianočné sviatky, pre žiakov a učiteľov bol dnes pripravený spoločný slávnostný obed. Vybraní žiaci z jednotlivých tried zdobili svoje stoly najlepšie ako vedeli, pretože na konci celej tejto malej akcie ich čakali sladké (ale aj slané) odmeny. Predtým si však žiacka školská rada pripravila menší program v podobe piesne, vinšov a vianočného príhovoru. Za kapustnicu a rybu so šalátom všetci ďakujeme našim kuchárkam. Veríme, že si všetci dobre pochutili a spoločne si užili tento predvianočný obed. A aké boli teda výsledky zdobenia? Tretie miesto si získala 1.A, druhé trieda 3.B a prvé miesto, spolu s najväčšou výhrou(na ktorú si ešte chvíľu počkajú) trieda 4.B. Gratulujeme