Do školy a do práce na bicykli

2. ročník

Termín konania
1.9.2023 – 30.9.2023

Využite ako svoj dopravný prostriedok do školy alebo do práce bicykel, šetrite životné prostredie, spravte niečo pre svoje zdravie a vyhrajte hodnotné vecné ceny. Takto v jednej vete by sme charakterizovali súťaž „Do školy a do práce na bicykli“. V dnešnej dobe, kedy sa kladie čoraz väčší dôraz na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadov znečisťovania ovzdušia automobilmi, presadnime na svoje bicykle a urobme takto na prvý pohľad malý krok pre dosiahnutie tohto dôležitého cieľa. V septembri 2023 využite na dochádzku do práce a do školy bicykel, zaregistrujte sa na tejto stránke (založte si profil), jazdite veľa, hlavne s radosťou a vyhrajte vecné ceny.

viac INFO:

viac info