Začíname šk. r. 2023/2024

Po dvojmesačnom oddychu sme sa spoločne stretli na slávnostnom zahájení školského roka 2023/2024. Po úvodnom stretnutí na ktorom sa všetkým prítomným prihovorila riaditeľka školy Ing. Marta Perignáthová sa žiaci rozišli do tried so svojimi triednymi učiteľmi.

Prajeme NAŠEJ škole, ktorú tvoríme my všetci dynamický, rozvíjajúci sa, no zároveň pokojný rok plný úspechov, tvorivých nápadov, kvalitných medziľudských vzťahov a radosti z práce.

ŽIAKOM prajeme radosť z poznávania nového, nadšenie pre prácu, tvorivosť a budovanie správnych hodnôt potrebných pre seba i pre tento svet.

ZAMESTNANCOM ŠKOLY prajeme radosť z práce, energiu a silu vštepovať do svojich zverencov múdrosť, zručnosť i hodnoty, ktorými budú meniť poznanie i svety našich žiakov.