NOVÝ RIADITEĽ ŠUPky v Kežmarku

17. júna sa na úrade PSK uskutočnilo slávnostné menovanie nových riaditeľov župných škôl.

Novozvolený riaditeľ Mgr. Jaroslav Sarna si prevzal menovací dekrét na pozíciu riaditeľa Školy umeleckého priemyslu od predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl, energie, nových nápadov a úspechov.