Žiaci 1.A a 1.B sa v posledných školských dňoch zúčastnili na tzv. „Triednom teambuildingu“.

Zapojili sa do rôznych zábavných aktivít, ktoré nielenže podporili ich komunikačné schopnosti, ale pomohli aj utužovať kolektívne vzťahy. Aktivity zahŕňali verbálnu a neverbálnu komunikáciu, kde sa žiaci mali možnosť bližšie spoznať prostredníctvom rôznych otázok a tichej dohody. Spoločne sa rozprávali o svojich pocitoch a vnímaní jeden druhého, čo prispelo k vytvoreniu otvorenej a priateľskej atmosféry v triede.

Tento deň bol nielen zábavný, ale aj veľmi prospešný pre vzájomné vzťahy v triede. Vďaka týmto aktivitám sa žiaci nielen lepšie spoznali, ale aj naučili spolupracovať a komunikovať efektívnejšie, čo prispelo k lepšiemu fungovaniu triedneho kolektívu. Za túto super príležitosť ďakujeme @pôjd- inšpirativne miesto a tešíme na budúce spolupráce.