ONLINE KURZ PRE UCHÁDZAČOV: Skúška farebného a priestorového cítenia

Pre uchádzačov a záujemcov o štúdium na ŠUP v Kežmarku sme pripravili edukačné videá, ktoré pomôžu ľahšie zvládnuť prípravu na talentové skúšky. Nakoľko Vám nemôžeme ponúknuť prípravný seminár a workshop, rozhodli sme sa pre formu online kurzu. V týchto videách získate vzácne rady ako zvládnuť skúšku PRIESTOROVÉHO CÍTENIA (kompozícia, umiestnenie kresby v ploche, proporcie – technika kresby, linky – celkový dojem, čistota prevedenia) a skúšku FAREBNÉHO CÍTENIA(výber podkladu, miešanie farieb, technika, kompozícia, celkový dojem, čistota prevedenia)

Ďakujeme naším kolegom Mgr. Milade Kotorovej a Mgr. art. Zuzane Hudáčekovéj a Mgr. Ľudovítovi Timkovi za ich pracovitosť a prípravu týchto dokumentov.

ONLINE KURZ: Skúška farebného cítenia – MAĽBA

ONLINE KURZ: Skúška priestorového cítenia – ZÁTIŠIE

Pre uchádzačov a záujemcov o štúdium na ŠUP v Kežmarku sme pripravili  edukačné videá, ktoré  Vám pomôžu ľahšie zvládnuť prípravu na talentové skúšky.