Burza stredných škôl

31.1.2023 sa naša škola zúčastnila Burzy informácií stredných škôl, ktorú pripravil Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku spolu s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na Strednej odbornej škole Garbiarskej v Kežmarku. Burza bola zameraná na prezentáciu odborov vybraných stredných škôl pre končiace ročníky základných škôl a ich rodičov. Žiaci ZŠ a rodičia mali možnosť sa informovať o možnostiach a podmienkach štúdia na našej škole, taktiež si mohli prezrieť práce našich žiakov. Ďalej mohli vidieť aj predvádzanie prác žiakmi z jednotlivých odborov ako napr. maľba portrétu, vyrezávanie drevorezby, fotografovanie. Žiaci sa informovali aj o tom ako prebiehajú talentové skúšky. Informácie im poskytli Výchovná poradkyňa  Ing. Anna Dominiková, učiteľka výtvarných predmetov Mgr. Katka  Nebusová a žiačka 2. ročníka Daniela Mruková