Talentové skúšky

Dnes sa otvorila brána našej školy pre záujemcov o štúdium umeleckých odborov na Kežmarskej ŠUP-ke. Po úvodnej prezentácii a odovzdaní domácich prác na hodnotenie nasledovala skúška priestorového a farebného cítenia. Žiaci absolvovali talentovú skúšku kde mali možnosť preukázať svoj výtvarný a priestorový talent, či umelecký predpoklad.