Stretnutie Asociácie ŠUP

V stredu 19.6. sa stretli riaditelia ŠUP z celého Slovenska na stretnutí Asociácie škôl umeleckého priemyslu.

Pani riaditeľka Ing. Marta Perignáthová roky pôsobila v Prezídiu asociácie, kde pripravovala podklady k zmenám legislatívy.

Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Žiline, prítomní ocenili jej prácu a prínos v prospech umeleckého školstva na Slovensku.