NAŠA ŠKOLA BUDE BOJOVAŤ O PRVENSTVO NA CELOŠTÁTNEJ PREHLIADKE

Aj tento rok sa nám podarilo vytvoriť zaujímavé filmové diela, ktoré sa zúčastnili regionálnej a krajskej prehliadky neprofesionálnej a študentskej filmovej tvorby CINEAMA.

Po regionálnych úspechoch prichádzajú aj krajské. Na celoštátnej prehliadke v Kremnici 6. – 8.septembra 2024, nás bude reprezentovať kolektívne dielo 4.A triedy – M I L A N.

Ide o krátky hraný film z prostredia strednej školy, ktorý zreteľne hovorí o téme tolerancie a rešpektu voči inakosti. 

Krajská prehliadka vo Svidníku priniesla aj čestné uznania pre Adama Piera za film Rage Quit a pre Dávida Lejavu za film Zaseknutí.

Študentom blahoželáme a tešíme sa, že sme aj tento rok súčasťou elitného výberu filmovej neprofesionálnej a študentskej tvorby Slovenska.

Pripomíname, že minulý rok nás v celoštátnom finále reprezentovala Dominika Čarnogurská s filmom Život naplno. Napokon sa jej podarilo za svoje dielo získať čestné uznanie poroty.